NIEUWSBRIEF HERFST 2022

Beste John Doe,

Graag informeren we u kort over volgende zaken: 

BEGIN JUNI ZIJN TWEE NIEUWE AUDITOREN GESTART BIJ AUDIO.

ZE STELLEN ZICH GRAAG AAN U VOOR:

Georgios Mihailidis

Tijdens de afgelopen 28 jaren heb ik heel wat ervaring opgebouwd in het opzetten, beheren en verbeteren van klantgerichte organisaties in de financiële sector als medewerker, directeur en consultant.


Ik vond met mijn pragmatische aanpak, globale visie, oog voor detail en sterke passie, een perfecte match met de missie van Audio en de uitdagingen van onze leden.


Die jaren ervaring en passie zet ik sinds juni met plezier in om onze leden te ondersteunen en hun werking te helpen verbeteren via interne audit- en/of adviesopdrachten.


Ik hoop jullie binnenkort in persoon te mogen ontmoeten!


Hans Vermeulen

Na mijn studie audit en accountancy aan de Universtiteit Gent werkte ik in de periode 2001-2003 als consultant voor OCMW’s waar ik advies gaf over het maken van de administratieve handboeken.


In de periode 2012-2022 realiseerde ik als zelfstandige naast adviesopdrachten, operationele en financiële audits voor verschillende sectoren uit de non-profitsector (zoals vakantiehuizen, sociale verhuurkantoren en entiteiten sociale economie) ook auditopdrachten voor lokale besturen. Deze audits hadden voornamelijk betrekking op boekhoudkundige en financiële processen. 


Processen analyseren en verbeteren door concrete en praktische aanbevelingen aan te reiken, is mijn grote drijfveer. Ik hoop dus op die manier mijn steentje bij te dragen om de werking van de besturen efficiënter te maken.    

EEN TERUGBLIK OP 2021...

We blikken graag even terug  naar vorig jaar. In het jaarverslag vindt u meer informatie m.b.t. de realisaties en werking van Audio in 2021.

Jaarverslag Audio 2021

... EN VOORUITBLIK OP 2023

Zoals gebruikelijk contacteren we u eind september - begin oktober (via mail of telefonisch) met een voorstel voor de audit-planning voor volgend jaar.


Om het proces vlot te laten verlopen, raden we aan om al een vergadering van het auditcomité te plannen voor de bespreking van ons voorstel. Een voorafgaande bespreking door het MAT vergroot het draagvlak.

KOSTENDEKKINGSBIJDRAGE

Een regelmatige auditactiviteit is belangrijk om continu uw dienstverlening en organisatiebeheer te verbeteren. Dit stelt ook Audio in staat om haar doelstellingen te realiseren op een kostendekkende basis.


Er zijn een aantal indirecte kosten verbonden aan het lidmaatschap, die los staan van het al dan niet uitvoeren van opdrachten. Daarom besliste de algemene vergadering in haar zitting van 20 mei 2022 aan leden die geen audit bestellen tijdens het werkjaar een kostendekkingsbijdrage aan te rekenen.

ZORGVERENIGINGEN

Een zorgvereniging binnen een lokaal bestuur kan toetreden tot Audio zonder een toetredingsbijdrage te betalen. Immers per locatie dient slechts eenmaal een toetredings-vergoeding te worden betaald.


De raad van bestuur besliste onlangs dat gemeente-overstijgende (zorg)verenigingen kunnen toetreden mits betaling van een toetredingsvergoeding van 1 eurocent per inwoner (10% van de normale bijdrage) met een minimum van 2.500 euro, voor zover deze enkel voor de vereniging zelf een beroep wensen te doen op de dienstverlening van Audio, en niet voor hun leden.

Heeft u vragen inzake bovenstaande punten of meer algemeen m.b.t. de dienstverlening van Audio kan u ons steeds contacteren: telefonisch op het nummer 02 211 55 85 of per mail (bart.depauw@audio-lokaal.be - procesbeheerder Audio of ingrid.pensaert@audio-lokaal.be  - directeur Audio). Informatie vindt u ook op onze website  www.audio-lokaal.be. 

Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel - 02 211 55 85 - info@audio-lokaal.be

Mail niet leesbaar? Klik hier  |  Uitschrijven Sent by Sendtex