NIEUWSBRIEF WINTER 2022

Beste John Doe,

Graag informeren we u kort over volgende zaken: 

INTERESSANTE OPDRACHTEN

FUSIES: EEN UITDAGING EN HEFBOOM OM ER STERKER UIT TE KOMEN...

Hoe kan Audio de lokale besturen ondersteunen wanneer ze beslissen te fusioneren?

Wanneer een fusie eraan komt, is de eerste reactie vaak auditopdrachten uit te stellen. De achterliggende idee is dat alles gaat wijzigen en dat een audit dan weinig toegevoegde waarde biedt. Audio wenst dit te weerleggen. Een geplande fusie is juist het perfecte moment om een audit te laten uitvoeren. Immers, het laat het lokaal bestuur toe een helder inzicht te verkrijgen in de sterke en verbeterpunten van de huidige werking. Audio biedt een externe visie op de structuur, de werking van de organisatie en het organisatiebeheer. De onafhankelijke analyse objectiveert de verschillen van de pre-fusiebesturen. Met concrete aanbevelingen kan het lokaal bestuur dan aan de slag zodat het met een gezonde basis kan bouwen aan de toekomstige organisatiestructuur: essentieel voor het bereiken van de fusiedoelstellingen!

BESLUITVORMINGSPROCES

Een gestroomlijnd en goed werkend besluitvormingsproces vormt een essentiële bouwsteen voor de efficiënte en effectieve werking van een organisatie. In het kader van de auditplanning 2023 hebben we dit onderwerp dan ook voorgesteld aan onze deelgenoten als mogelijke audit.

Wat bekijken we concreet tijdens zo’n audit “besluitvormingsproces”? We gaan na of het juiste niveau de juiste zaken bespreekt en dat dit op een efficiënte wijze gebeurt. We bekijken of de informatiestroom goed georganiseerd verloopt. Tot slot moet in het proces ook duidelijk zijn wie welke rol opneemt: met andere woorden wie draagt eindverantwoordelijkheid, wie is operationeel verantwoordelijk, wie wordt er in het proces vooraf geraadpleegd en daarna dan weer geïnformeerd? Een vlot lopend besluitvormingsproces moet daarna ook uitmonden in een goede uitvoering van de beslissingen!

VERNIEUWDE WEBSITE

Begin december lanceerden we onze vernieuwde website vanop een nieuw platform. Deze is ontworpen met een overzichtelijke layout en bezoekersvriendelijke navigatiestructuur. De recente aanpassingen zorgen er o.a. voor dat bezoekers:

  • in één oogopslag een duidelijke omschrijving van onze diensten en de meerwaarde van Audio vinden;
  • ervaringen van deelgenoten kunnen inkijken;
  • (sneller/makkelijker) kunnen aanmelden om onze nieuwsbrief te ontvangen of een vraag te stellen;
  • onze website eenvoudig met elk device kunnen gebruiken.

We danken de webmasters van de stad Mechelen voor de ondersteuning.

Ontdek de website hier »

GOEDE PRAKTIJKEN

We trachten vanaf nu in elke editie van de nieuwsbrief een aantal goede praktijken die we vaststelden tijdens recente audits met u te delen...

Service level agreement (SLA) met klantgerichte diensten

Na de audit klantgerichtheid heeft Merelbeke de afspraken rond klantgerichtheid in een serviceniveau-overeenkomst vastgelegd voor alle diensten met een externe dienstverlening. Als voorbeeld vindt u hier de SLA van de dienst burgerzaken. 

De afspraken zijn besproken met de dienst, het CBS/VB en het managementteam, zijn SMART geformuleerd en vormen de basis voor de werking van de dienst burgerzaken. De SLA wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

KORTE BERICHTEN

  • Mevrouw Anke Dehuisser (algemeen directeur Hove) vervangt mevrouw Kirsten Van Meirvenne in de stuurgroep Audio en als niet-stemgerechtigd lid in de raad van bestuur Audio.
  • In de loop van 2022 traden Hove en Herent toe tot Audio.
 

BESTE WENSEN !

Het team van Audio wil u van harte danken voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar!


We wensen u fijne feestdagen en een 

Adembenemend

Uitmuntend

Dynamisch

Inspirerend

Ongelooflijk

2023

Heeft u vragen inzake bovenstaande punten of meer algemeen m.b.t. de dienstverlening van Audio kan u ons steeds contacteren: telefonisch op het nummer 02 211 55 85 of per mail (bart.depauw@audio-lokaal.be - procesbeheerder Audio of ingrid.pensaert@audio-lokaal.be  - directeur Audio). Informatie vindt u ook op onze website  www.audio-lokaal.be. 

Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel - 02 211 55 85 - info@audio-lokaal.be

Mail niet leesbaar? Klik hier  |  Uitschrijven Sent by Sendtex