14 woningen krijgen subsidies voor levenslang en aangepast wonen

De gemeente Kortenaken heeft in 2020 voor 14 woningen subsidies gegeven om levenslang en aangepast te kunnen wonen. Dit voor een totaalbedrag van 5.905 euro. 

"Het betreft een aanvullende subsidie op de hoofdsubsidies die Vlaanderen en de provincie geven. Voor deze 14 woningen in Kortenaken betreft deze hoofdsubsidie meer dan 35.000 euro," legt Schepen van Gebouwen, Niels Willems uit. “Met deze premies willen we voornamelijk onze oudere inwoners stimuleren om hun woning aan te passen aan hun specifieke leefsituatie. Dit kadert in een goed huisvestingsbeleid dat wil aanzetten tot het aangepast wonen met de nodige voorzieningen, en dit in samenwerking met Hartje Hageland.” 


Vorig jaar werden er voor 20 woningen subsidies gegeven door de gemeente Kortenaken en in 2018 voor 14 woningen. Inwoners die ook interesse hebben om hun woning aan te passen kunnen altijd contact opnemen met Hartje Hageland.

Meer info: Hartje Hageland, info@hartjehageland.be, 016 63 95 65

Niels Willems, Schepen van Gebouwen, niels.willems@kortenaken.be

 
www.kortenaken.be
Dorpsplein 35 - 3470 Kortenaken
011 58 62 62 - informatie@kortenaken.be
Mail niet leesbaar? Klik hier  |  Uitschrijven Sent by Sendtex