Nieuw rioleringsproject in Waanrode: 100 woningen extra aangesloten op rioolwaterzuivering

In 2022 plant Aquafin rioleringswerken in Waanrode (Kortenaken) en Bekkevoort. De werken hebben als doel het afvalwater aan te sluiten op de geplande rioolwaterzuivering langs de Provinciebaan in Bekkevoort. Afgelopen maandag vonden er twee bewonersvergaderingen plaats, waarbij in totaal 75 inwoners aanwezig waren.

 

Kortenaaks schepen van Openbare Werken, Kristof Mollu: “Aquafin zal in 2022 rioleringswerken uitvoeren in Waanrode zodat het afvalwater aangesloten wordt op de geplande rioolwaterzuivering langs de Provinciebaan in Bekkevoort. Zo worden er bijkomend 100 woningen aangesloten op het zuiveringsstation. Het propere regenwater wordt apart afgevoerd en kan via enkele bufferbekkens ter plaatse in de bodem sijpelen of vertraagd weglopen via de Vijverbeek en de Begijnenbeek.” Concreet zal er een gescheiden riolering komen in de Boterbergstraat, Tolkamerstraat, Klein Kempenseweg, een klein stuk van de Halensebaan, in de Eugeen Coolsstraat ten oosten van de Provinciebaan in Bekkevoort en aansluitend op dit project ook in de Parelstraat en Steenbergstraat in Waanrode. De werken hebben een kostenplaatje van ongeveer 4,7 miljoen euro, waarvan 95% gesubsidieerd wordt.


“Als gemeente maken we daarnaast ook gebruik van de gelegenheid om nieuwe voetpaden te voorzien in het centrum van Waanrode en enkele snelheidsremmers te plaatsen. Ook beide rijhelften en de nutsleidingen worden vernieuwd,” besluit Kristof Mollu. “Voordat er gestart wordt met de wegenwerken, moet nog een heel traject worden afgelegd. Zo moeten de plannen nog gefinaliseerd worden en de nodige vergunningen worden aangevraagd waardoor er verwacht wordt dat er begin 2022 kan worden gestart. We vonden het echter belangrijk om de bewoners tijdig in te lichten en de nodige informatie te geven.”


Meer info: Technische dienst - 011 58 62 77 - technischedienst@kortenaken.be

Kristof Mollu, schepen van Openbare werken - kristof.mollu@kortenaken.be

Download foto

 
www.kortenaken.be
Dorpsplein 35 - 3470 Kortenaken
011 58 62 62 - informatie@kortenaken.be
Mail niet leesbaar? Klik hier  |  Uitschrijven Sent by Sendtex