Bouw zuiveringsinstallatie Kersbeek-Miskom van start in april

Tot op heden wordt slechts een beperkt gedeelte van het afvalwater in Kortenaken gezuiverd, maar daar komt verandering in. In april 2021 zal gestart worden met de bouw van het zuiveringsstation aan rotonde ‘De Hoef’.

“In Kortenaken is er historisch gezien een achterstand in de riolerings- en zuiveringsgraad. Tot midden vorig jaar werd het afvalwater van geen enkele woning in Kortenaken gezuiverd. Door de realisatie van de verbindingsriolering in de Doddelbergstraat is een deel van Kersbeek aangesloten op het zuiveringsstation van Kapellen,” geeft schepen van Openbare Werken, Kristof Mollu aan.

“We hebben in Kortenaken al enkele rioleringsprojecten gehad en ongeveer 50% van de woningen is aangesloten op een gescheiden stelsel. Er is echter nog een lange weg te gaan en ook de zuiveringsgraad is momenteel nog zeer slecht. Het is dan ook een belangrijke stap dat Aquafin, samen met studiebureau Sweco, nu start met de bouw van deze nieuwe zuiveringsinstallatie zodat er zoveel mogelijk afvalwater gezuiverd wordt vooraleer het terecht komt in de Velpe,” aldus Schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden.

De voorbereidende werken van de zuiveringsinstallatie langs het voormalige slachthuis aan de rotonde ‘De Hoef’ starten midden februari en de effectieve start is midden april. De werken duren tot midden 2022. Nadien zal het afvalwater afkomstig van Kersbeek, Miskom, Hoeleden, een gedeelte van Ransberg en van Waanrode hierin verzameld worden. “Quasi gelijktijdig met deze werken vangen ook de effectieve rioleringswerken op de Heerbaan en in Miskom-Dorp aan. Het afvalwater van deze woningen zal na realisatie ook terechtkomen in dit zuiveringsstation,” legt schepen Kristof Mollu uit.

"Ook op het einde van de Diestsestraat, nabij de grens met Halen, zal Aquafin een waterzuiveringsinstallatie bouwen. Deze zal het afvalwater afkomstig van het noordoostelijk deel van Kortenaken zuiveren. Het gaat hier dan om de Schansstraat, Diestsestraat, centrum Kortenaken en de zijstraten hiervan," vult Schepen van Ruimtelijke Ordening, Niels Willems aan.

"Momenteel zit dit project nog in de planningsfase en hoopt men begin 2023 te starten met de effectieve bouw om dan eind 2024 klaar te zijn. Uiteraard is dit afhankelijk van de vergunningsprocedure, maar bij voorgaande projecten hebben we dit steeds vlot kunnen afhandelen."

Meer info: Technische Dienst, technischedienst@kortenaken.be, 011 58 62 62

Kristof Mollu, Schepen van Openbare Werken, kristof.mollu@kortenaken.be

Niels Willems, Schepen van Ruimtelijke Ordening, niels.willems@kortenaken.be

Griet Vandewijngaerden, Schepen van Milieu, griet.vandewijngaerden@kortenaken.be

Download foto

 
www.kortenaken.be
Dorpsplein 35 - 3470 Kortenaken
011 58 62 62 - informatie@kortenaken.be
Mail niet leesbaar? Klik hier  |  Uitschrijven Sent by Sendtex