Subsidies voor aanleg fietspaden Neerlintersesteenweg

De gemeente Kortenaken zal in 2022 op de Neerlintersesteenweg tussen de kern van Hoeleden en buurgemeente Linter over een afstand van 2 km veilige vrijliggende fietspaden aanleggen.

"Binnen het meerjarenplan hadden we budgetten voorzien voor de aanleg van deze ontbrekende veilige fietsschakel" geeft schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Kristof Mollu aan. "Onlangs hebben we een bovenlokale Projectstuurgroep gehouden met het departement Mobiliteit en Openbare Werken, van het Vlaams Gewest, de provincie Vlaams-Brabant, De Lijn, het departement Landbouw en de Vlaamse Milieumaatschappij. Alle actoren gaven hun akkoord over de unieke verantwoordingsnota van dit dossier waardoor het Vlaams Gewest en de provincie 90% van deze investering van ca. 1,6 miljoen euro zullen subsidiëren."


De uitvoering van de werken is voorzien in de 2e helft van 2022 en zal samenvallen met de rioleringswerken van Aquafin die plaatsvinden tussen de Lindestraat en de Braamstraat. De concrete ontwerpplannen van de fietspaden en de rioleringswerken zullen nog besproken worden met de bewoners. "We maken van de geplande rioleringswerkzaamheden - waarbij de rijbaan tussen de Lindestraat en de Braamstraat over de volledige breedte wordt vernieuwd - gebruik om ook het snelheidsprobleem op de volledige Neerlintersesteenweg aan te pakken. De huidige rijbaan zal vanaf de grens met Neerlinter tot aan de kern van Hoeleden worden versmald en de nieuwe fietspaden in asfalt worden door middel van een grasstrook gescheiden van de rijbaan. Hierdoor zal de rijbaan smaller zijn en optisch ook smaller lijken wat zal leiden tot lagere snelheden. Dit zal ook gepaard gaan met enkele permanente wegversmallingen die op logische locaties worden voorzien zodat de huidige opstelling met paaltjes kan verdwijnen" besluit schepen Mollu.

Klik in deze zone en selecteer de tekst om hem te wijzigen. Om het hele blok van plaats te wisselen: klik op het versleep-icoon rechts en sleep het blok naar boven of beneden.

Meer info: Technische dienst - 011 58 62 77 - technischedienst@kortenaken.be

 Kristof Mollu, schepen van Openbare werken - kristof.mollu@kortenaken.be

Download hier de foto

 
www.kortenaken.be
Dorpsplein 35 - 3470 Kortenaken
011 58 62 62 - informatie@kortenaken.be
Mail niet leesbaar? Klik hier  |  Uitschrijven Sent by Sendtex