OCMW Kortenaken organiseert derde belronde en zet zorg voor senioren verder 

Het OCMW van Kortenaken laat de senioren niet in de kou staan. Voor de derde keer organiseren ze een belronde voor de 75-plussers. Deze keer zullen medewerkers van het OCMW van Kortenaken de senioren zelf opbellen. 

“We horen van veel senioren dat ze het sociale contact erg missen. Door hen op te bellen willen we hen laten weten dat we naar hen willen luisteren en met hen willen praten. Als we merken dat ze problemen hebben, kunnen we bovendien zorgen voor gepaste hulp, door onder andere de boodschappendienst in te schakelen of andere diensten aan huis te leveren,” aldus Diensthoofd Welzijn, Katja Lammens.


“Het is niet de eerste keer dat het OCMW van Kortenaken de senioren opbelt. Tijdens de eerste coronagolf hebben onze vrijwilligers al twee belrondes op zich genomen,” legt Schepen van Welzijn, Michel Vander Velpen uit. “Deze keer gaan de medewerkers van het OCMW zelf alle 75-plussers opbellen. Dat geeft ons de kans om lange en intensieve gesprekken te voeren met de mensen die daar behoefte aan hebben. Op basis van deze bevindingen kan ook voorzien worden in een vervolggesprek. Tijdens de gesprekken zal er voornamelijk gepeild worden naar de bezorgdheden rond sociale contacten, gezondheid, mobiliteit of de noodzaak van praktische hulp. Eerst worden alle alleenstaande 75-plussers gecontacteerd en later ook de samenwonende 75-plussers.”


Inwoners die tot de eerste doelgroep behoren, mogen een telefoontje van één van de medewerkers verwachten in de periode tussen 8 december en 24 december.

Meer info: Sociale dienst, 016 77 29 45, socialedienst@kortenaken.be

Schepen van Welzijn, Michel Vander Velpen, michel.vandervelpen@kortenaken.be

Download foto 

 
www.kortenaken.be
Dorpsplein 35 - 3470 Kortenaken
011 58 62 62 - informatie@kortenaken.be
Mail niet leesbaar? Klik hier  |  Uitschrijven Sent by Sendtex