Nieuwsbrief mei 2021

Tine van der Vloet


             Vlaams Volksvertegenwoordiger

Beste lezer,


Eindelijk is het zo ver!

Er zijn steeds meer versoepelingen van de COVID-19-maatregelen. Dit betekent ook dat er versoepelingen in de VAPH-sector aan de gang zijn. Meer informatie over deze versoepelingen kan je in deze nieuwsbrief lezen. 


Verder kan je in deze nieuwsbrief meer lezen over de zaken waar ik me afgelopen maand mee heb beziggehouden. Zo stelde ik Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke een vraag over de verdelingen van de middelen van het uitbreidingsbeleid 2021. Het antwoord kan je in deze nieuwsbrief lezen.


Je kan ook meer lezen over de stand van zaken met betrekking tot het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen en de impact van COVID-19 hierop, over de transparantie van het prijzenbeleid van vergunde zorgaanbieders en een update over de gratis bijstand bij de opstart van een budget.


Veel leesplezier!

                                                                                                                                        Tine

 

Versoepelingen van de COVID-19 maatregelen

De vaccinaties in de residentiële VAPH-voorzieningen zijn zo goed als afgelopen. De vaccinaties in de dagcentra en voormalige diensten zelfstandig wonen zijn volop bezig en in sommige gevallen al volledig afgerond. Hierdoor kunnen sommige COVID-19 maatregelen die worden genomen in de VAPH-sector, versoepeld worden.

Lees meer »
 

Verdeling middelen uitbreidingsbeleid 2021 

In april werd besloten om 10 miljoen euro ter beschikking te stellen aan prioriteitengroep 1. Met deze 10 miljoen euro kregen 257 meerderjarige personen met een beperking uit prioriteitengroep 1 een persoonsvolgend budget. Klik hier voor meer informatie over welke prioriteringsdatum bovenaan in de prioriteitengroep zit.

Bij minderjarigen werd er 12,7 miljoen euro toegekend aan persoonlijke assistentiebudgetten voor kinderen en jongeren met de meest dringende aanvragen.

Lees meer »
 

Transparantie van het prijzenbeleid

Het is belangrijk dat het prijzenbeleid van vergunde zorgaanbieders transparant gecommuniceerd wordt aan de gebruikers. 

Ik merkte op dat deze transparantie vandaag nog niet helemaal op punt staat. Zo staan er bijvoorbeeld nergens vermeldingen van prijzen op de website van vergunde zorgaanbieders. Hoewel dit niet verplicht is, zou dit voor gebruikers toch handig zijn. Op die manier kunnen ze een vergelijking maken tussen verschillende vergunde zorgaanbieders. 

Lees meer »
 

Heb je vragen? Opmerkingen? Wil je graag iets bespreken met mij? Neem dan zeker contact met me op. Dit kan door een e-mail te sturen of door het contactformulier op mijn website in te vullen. 

 

COVID-19 gevolgen voor de testfase van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen 

Momenteel is er een nieuwe testfase van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen aan de gang. De start van deze testfase was gepland in februari/maart 2020, maar COVID-19 gooide roet in het eten. Hierdoor werd de testfase grotendeels uitgesteld, maar er vond een heropstart plaats in oktober 2020. Ondanks de motivatie van de deelnemers blijven de meesten wachten op veiligere omstandigheden. Het afronden van deze testfase zal dus afhankelijk zijn van de verdere ontwikkelingen van het COVID-19 virus.

Lees meer »
 

Gratis bijstand bij de opstart van een budget– update 


Vorige maand kon u in mijn nieuwsbrief een artikel lezen over gratis bijstand bij de opstart van een budget voor personen met een beperking. De Vlaamse regering heeft zijn principiële goedkeuring verleend aan een wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering.

 

Dit wijzigingsbesluit zal ervoor zorgen dat personen die starten met een budget vanaf 1 mei gebruik kunnen maken van dit startersbudget. Verder voorzien we ook dat budgethouders die lid zijn geworden van een bijstandsorganisatie tussen 1 februari 2021 en 30 april 2021 dezelfde mogelijkheden kunnen genieten. 


Klik hier voor meer informatie

 


Wist je dat...

je al mijn parlementaire initiatieven, vragen in de commissies, schriftelijke vragen en tussenkomsten in het Vlaams Parlement terug kan vinden op mijn website?

Voor alle informatie verwijs ik je graag naar deze link.


 

                                                            Tine van der Vloet

                                                  Vlaams Volksvertegenwoordiger

                                                             Leuvenseweg 86

                                                              1011 Brussel

                                                        tine.vandervloet@n-va.be


                                                     Parlementair medewerker

                                                               Charlotte Bats

                                                        charlotte.bats@n-va.be

Ⓒ N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk hier de online versie.