Nieuwsbrief mei 2022

Tine van der Vloet

             Vlaams Volksvertegenwoordiger


Beste lezer,


De maand mei verliep niet onopgemerkt.

Het meest verrassende nieuws van deze maand was het afscheid van minister Wouter Beke. Op woensdag 11 mei stelde ik hem onverwacht de allerlaatste vraag in de plenaire vergadering. Graag wil ik hem bedanken voor de fijne samenwerking in de Commissie Welzijn. Het is nu aan minister Hilde Crevits om zijn taak over te nemen.


Daarnaast riep ik de minister op om werk te maken van het experiment voor personen in prioriteitengroep 2 en presenteerde ik mijn conceptnota over een jongerenbudget.


Verder was er deze maand ook goed nieuws voor houders van een persoonlijk assistentiebudget, want de langverwachte uitbreiding van bestedingsmogelijkheden werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Ook maakte het VAPH bekend dat er deze maand nieuwe terbeschikkingstellingen van persoonsvolgende budgetten zijn geweest alsook toekenningen van persoonlijke-assistentiebudgetten. 


Tot slot vierden we deze maand Week van de Zorg met als afsluiter Dag van de Zorg en legde de Universiteit van Antwerpen me op de rooster voor een onderzoek.


Dit alles en meer kan je lezen in onderstaande nieuwsbrief.

Veel leesplezier,


                                                                                             Tine

 

Perspectief voor wachtenden in prioriteitengroep 2

Er werd veel gesproken over dit experiment, maar veel duidelijkheid kwam er nog niet. Daarom stelde ik tijdens de plenaire vergadering een vraag over dit experiment. Volgens minister Beke zullen 1.137 personen die het langst op de wachtlijst staan een deelbudget krijgen. Men wil hiermee nagaan in welke mate de terbeschikkingstelling van een budget een tijdelijke of alternatieve oplossing kan bieden. Ook wil men bekijken hoe de hoogste zorgnood kan worden ingelost en op welke manier het budget door de gebruikers zal ingezet worden. 

Lees meer »
 

Conceptnota jongerenbudget 

Gisteren lichtte ik de leden van de Commissie Welzijn in over mijn conceptnota over een jongerenbudget voor jongeren met een beperking die de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken. De volledige tekst kan je hier lezen. Hoor je liever het verhaal? Dan kan je hier mijn presentatie herbekijken. 

Heb je hier vragen/opmerkingen over? Aarzel dan niet om me te contacteren via tine.vandervloet@n-va.be.

Lees meer »
 

Nieuwe terbeschikkingstellingen persoonsvolgend budget en toekenningen persoonlijk assistentiebugdet


Op 22 april keurde de Vlaamse Regering een besluit goed waarin de bijkomende middelen voor 2022, 2023 en 2024 verdeeld worden.


De voorbije weken heeft het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld aan zo'n 200 wachtenden in prioriteitengroep 1. Deze personen hadden een prioriteringsdatum voor 31 maart 2021 en hebben de volledige aanvraagprocedure doorlopen voor 31 maart 2022.


Eind augustus zal het VAPH opnieuw een aantal persoonsvolgende budgetten ter beschikking stellen aan personen die in prioriteitengroep 1 ingedeeld werden met een prioriteringsdatum voor 30 juni 2021. Op 1 januari 2023 starten de terbeschikkingstellingen van een volgende groep, namelijk de vragen van mensen met een prioriteringsdatum van voor 30 september 2021.


Daarnaast ontvingen deze maand ongeveer 150 kinderen en jongeren met een dringende vraag naar een persoonlijk assistentiebudget (de zogenaamde priordossiers) hun budget. Wanneer er een nieuwe terbeschikkingstellingsronde zal gebeuren voor deze groep is onduidelijk. Ik hou hiervoor zeker mijn vinger aan de pols bij nieuw minister van Welzijn Hilde Crevits. 


Meer informatie kan je vinden op de website van het VAPH.

 

Heb je vragen of opmerkingen? Wil je graag iets met mij bespreken? Aarzel dan niet om contact met me op te nemen. Dit kan door een e-mail te sturen of door het formulier op mijn website in te vullen.

 

Bezoek van Universiteit Antwerpen

Karolin van de Antwerpse Universiteit kwam in het kader van een onderzoek bij politici langs in het Vlaams Parlement. Voor het eerste deel van het onderzoek moest ik een schriftelijke vragenlijst invullen en voor het tweede deel kreeg ik allerlei vragen over mijn rol als volksvertegenwoordiger, de publieke opinie en samenlevingsproblematieken. De resultaten zouden na de zomer beschikbaar zijn. Ik ben alvast benieuwd!

 

Niet alle assistentiehonden worden erkend door CELMA

Erkende assistentiehondenscholen hebben een machtiging om hun assistentiehonden de titel en het certificaat van geattesteerde assistentiehond mee te geven. Er zijn echter ook hondenscholen die hun honden verkopen/schenken als assistentiehond, maar niet erkend zijn door de Cel Machtiging Assistentiehondenscholen (CELMA). Wil je meer weten over welke hondenscholen geattesteerd zijn en welke niet? Klik dan zeker op onderstaande lees meer.

Lees meer »
 
 

Verruiming bestedingsmogelijkheden PAB

Goed nieuws! Er zullen een aantal zaken in de bestedingsmogelijkheden van het PAB verruimd worden. Zo wordt het inkopen van kortdurend verblijf opgetrokken tot 155 nachten per kalenderjaar. Ook wordt het maximum aantal dagen dagondersteuning opgetrokken naar 155 dagen. Daarnaast wordt het mogelijk om met het PAB de kosten van het vervoer te vergoeden en kan men maximum 104 begeleidingen inkopen.

Lees meer »
 

Week van de Zorg

Deze maand vierden we Week van de Zorg met als afsluiter Dag van de Zorg op 15 mei. Daarom een grote dank je wel aan iedereen die zorgt!

 

Tine van der Vloet

Vlaams volksvertegenwoordiger

Leuvenseweg 86
1011 Brussel

tine.vandervloet@vlaamsparlement.be

Parlementair medewerker:

Charlotte Bats

charlotte.bats@vlaamsparlement.be


Ⓒ N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk hier de online versie.