Nieuwsbrief juni/juli 2020

Nieuwsbrief juni/juli 2020Tine van der Vloet

                                   Vlaams Volksvertegenwoordiger

Beste,


Afgelopen weken heb ik in de commissie welzijn en in de plenaire vergadering  verschillende vragen gesteld rond alles wat met de sector van personen met een beperking te maken heeft. Ook over de verdeling van de budgetten voor 2020 heb ik de minister bevraagd. Omdat het persoonsvolgend budget voor minderjarigen zo’n belangrijk dossier is, is ook dit niet aan mijn aandacht ontsnapt. Nog steeds ben ik een groot voorstander van het PVF minderjarigen en dient dit op een goede en doordachte manier ingevoerd te worden.

Over al deze onderwerpen kan je meer lezen in mijn nieuwsbrief.


Het Vlaams Parlement gaat nu in zomerreces. Dit wil zeggen dat er geen commissie en plenaire vergaderingen meer doorgaan. Ook ikzelf ga even genieten van wat meer tijd met het gezin. Ik hoop voor jullie hetzelfde. Geniet op een veilige manier van de mooie dingen om je heen!


Blijf goed voor jezelf en voor de anderen zorgen!                                                                                                                             Tine

 

Bouwstenen PVF minderjarigen moet het huis overeind houden!

Ook kinderen en jongeren moeten zelf kunnen kiezen hoe zij de zorg organiseren en dit samen met hun ouders. Iedereen moet de vrije keuze hebben om te kunnen kiezen welke zorg zij het beste achten voor zichzelf. Daarom is het zo belangrijk dat er werk wordt gemaakt van het PVF minderjarigen.

Lees meer »
 

Testfase zorgzwaartebepaling voor minderjarigen moet snel weer opgestart worden!

Om de zorgzwaartebepaling te doen heeft het VAPH een oproep gedaan om een testfase op te starten. Deze zou in het voorjaar van 2020 lopen zodat in juni 2020 de eerste stappen naar een volwaardig PVF minderjarigen zouden kunnen gezet worden. Maar deze vooropstelling wordt  jammer genoeg niet gehaald. 

Lees meer »
 

Snelle en evenwichtige verdeling budgetten 2020 voor personen met een beperking is nodig!

Al enkele weken dring ik bij Vlaams Minister van Welzijn, Wouter Beke, aan op een snelle verdeling van die budgetten van 2020 voor personen met een beperking. Met het rest-budget van 2019 konden nog 301 budgetten voor volwassenen worden gerealiseerd. Het is nu wachten op de verdeling van de budgetten van dit jaar. 

Lees meer »
 

Hoe wordt het uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking verdeeld in 2020?


Er is afgelopen vrijdag, op de laatste ministerraad van de Vlaamse regering nog een beslissing gevallen over het verdelen van de budgetten. Zoals jullie weten heb ik hier ook menig vraag over gesteld en erg op aangedrongen.


De € 40.000.000 die beschikbaar is voor uitbreiding wordt als volgt verdeeld:

  • Realisatie van 16 plaatsen in multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een handicap (MFC) voor jongeren met een complexe ondersteuningsnood in het kader van de zogenaamde VIPA-buffer (kostprijs: € 1.314.000);
  • 85% van de overige middelen of € 32.883.149  voor bijkomende persoonsvolgend budgetten (PVB) meerderjarigen;
  • 15% van de overige middelen of € 5.802.909 voor bijkomende persoonlijke assistentiebudgetten (PAB) voor minderjarigen.

Rekening houdende met het herschikken van het budget voor geïnterneerden, de vrijkomende middelen door uitstroom in 2020 zal ongeveer voor een bedrag van € 22,64 miljoen kunnen ter beschikking gesteld worden in de prioriteitengroepen. Uitgesplitst over de prioriteitengroepen betekent dit een verdeling van: 85% over PG 1, 10% over PG 2 en 5% over PG 3.

 

Het “Nieuwe normaal” in de sector van personen met een beperking.

De vergunde zorgaanbieders maken een plan op hoe ze dit nu concreet willen aanpakken. Zo weten de gebruikers hoe de volgende periode gaat verlopen. Maar deze nieuwe aanpak roept nog vele vragen op bij hen.

Ik stelde er enkele aan minister Beke in de commissie Welzijn.

Lees meer »
 

MFC’s komen (te) langzaam uit lockdown

De veiligheidsraad heeft 3 juni weer beslist over heel wat versoepelingen om zo terug stilaan naar het normale leven terug te gaan. Alleen lijkt het of er enkele groepen vergeten worden in deze exit strategie. Één van hen zijn personen met een beperking en hun families. Ik riep minister van Welzijn Wouter Beke, tijdens de plenaire vergadering op tot actie.

Lees meer »
 

Heeft u vragen? Opmerkingen? Wilt u graag iets met mij bespreken? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Dit kan door een email te sturen of door het invulformulier op mijn website in te vullen.

 

Wist je dat...

je al mijn parlementaire initiatieven, vragen in de commissies, schriftelijke vragen en tussenkomsten in het Vlaams Parlement terug kan vinden op mijn website?

Voor alle informatie verwijs ik je graag naar deze link.

 

Tine van der Vloet

Vlaams volksvertegenwoordiger

Leuvenseweg 86
 1011 Brussel

tine.vandervloet@vlaamsparlement.be

 Parlementair medewerker:

Jeroen Van den Bogaert

jeroen.vandenbogaert@vlaamsparlement.be

Ⓒ N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk hier de online versie.