Nieuwsbrief maart 2021

Tine van der Vloet


            Vlaams Volksvertegenwoordiger 

Beste lezer,


Maart was een drukke, maar zeer boeiende maand zowel in de Commissie Welzijn als in de Commissie Landbouw.

Hoewel de werkbezoeken al een tijdje stil liggen, heb ik deze maand de mogelijkheid gekregen om op - coronaproof - bezoek te gaan bij een melkveebedrijf te Hoogstraten. 


In het Vlaams Parlement heb ik ook niet stilgezeten. Ik vroeg Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin & Armoedebestrijding Wouter Beke al meerdere malen om een vaccinatieperspectief voor personen met een beperking. Eindelijk is dit er, want personen met een beperking die zelfstandig wonen of in een dagcentra verblijven worden vanaf begin april prioritair gevaccineerd.


Ook volgde ik een hoorzitting van Boeren op een kruispunt en Landelijk Infopunt voor Vrouwen. Hier is me duidelijk geworden dat om hulp vragen in de landbouwsector geen evidentie is. 

Meer informatie over deze onderwerpen leest u in deze nieuwsbrief.


Veel leesplezier, 


                                                                                            Tine

 
Plaats uw titel hier

Eindelijk perspectief voor personen in dagcentra


Ik stelde al meerdere malen de vraag aan minister Wouter Beke om personen met een beperking thuis en in dagcentra niet te vergeten. Eindelijk is er perspectief, want zowel personen die in dagcentra verblijven als degene die zelfstandig wonen worden vanaf begin april prioritair gevaccineerd. Ze zullen hun prik in het dagcentrum krijgen door hun eigen vaccinatieteam of door mobiele teams van een vaccinatiecentrum. Nu hopelijk snel een perspectief voor de personen met een beperking die thuis wonen.

Bekijk het filmpje »
 

Werkbezoek te Hoogstraten


Op donderdag 11 maart ging ik op bezoek bij een melkveebedrijf te Hoogstraten.

Hoewel de werkbezoeken door de coronacrisis al een tijdje stilliggen was het fijn om nog eens echt op het terrein te gaan in open lucht en met een mondmaker.

Tijdens het bezoek werden er vele pijnpunten blootgelegd. Ook ik leer nog elke dag nieuwe dingen bij. 

 

Heb je vragen? Opmerkingen? Wil je graag iets met mij bespreken? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Dit kan door een e-mail te sturen of door het invulformulier op mijn website in te vullen.

 

Wat is de stand van zaken over de persoonsgebonden financiering voor minderjarigen?


Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering, kortweg PVF, voor meerderjarige personen met een beperking ingevoerd. De Vlaamse Regering heeft de ambitie om in deze regeerperiode een systeem PVF voor minderjarige personen met een beperking door te voeren in Vlaanderen. Door de invoering van PVF voor minderjarigen zullen minderjarige personen met een beperking een budget krijgen dat is afgestemd op hun persoonlijke zorgnood. Op deze manier kunnen ze ondersteuning organiseren zoals ze dat zelf willen. En dat is voor ons van groot belang.


Voor meer informatie klik hier

 

Laat hulp vragen in de landbouwsector geen taboe zijn

Op woensdag 10 maart vond er in de Vlaamse Commissie Landbouw een hoorzitting plaats met Boeren op een Kruispunt en Landelijk Infopunt voor Vrouwen. Tijdens deze hoorzitting werd het duidelijk dat het niet makkelijk is om hulp te vragen als landbouwer. Vaak denken ze dat niemand hen begrijpt, maar in deze organisaties werken allemaal mensen die affiniteit hebben met de landbouw en de landbouwers écht begrijpen. Hopelijk kunnen zij vele mensen bijstaan met hun raad en daad en kunnen de zorgen van de landbouwers daardoor verminderen. 

Lees meer »
 

#steunkousen


Afgelopen zondag was het werelddownsyndroomdag. Ik droeg die dag twee verschillende sokken om aan te tonen dat anders zijn dik oké is. 

 

 

Wist je dat...

Je al mijn parlementaire initiatieven, vragen in de commissies, schriftelijke vragen en tussenkomsten in het Vlaams Parlement terug kan vinden op mijn website?

Voor alle informatie verwijs ik je graag naar deze link

 

                                                             Tine van der Vloet 

                                                  Vlaams volksvertegenwoordiger

                                                             Leuvenseweg 86

                                                                1011 Brussel

                                               tine.vandervloet@vlaamsparlement.be


                                                       Parlementair medewerker:

                                                                Charlotte Bats

                                                 charlotte.bats@vlaamsparlement.be


 
Ⓒ N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk hier de online versie.