Nieuwsbrief juni 2021

Tine van der Vloet


             Vlaams Volksvertegenwoordiger

Beste lezer


Juni was een drukke, maar zeer interessante maand.

Deze maand mocht ik de leerlingen van hogeschool VIVES en VTI Spijker te woord staan.

Ook ben ik een dagje op boerderijbezoek geweest bij enkele landbouwbedrijven in de Noorderkempen. 


Verder stelde ik tijdens de Commissie Welzijn het idee voor om voor jongeren met een beperking te werken met een startbudget en stelde ik een vraag over het opstellen van een ondersteuningsplan voor jongeren. 

Dit alles kan je lezen in onderstaande nieuwsbrief.


Wij blijven in het Vlaams Parlement nog enkele weken doorgaan. Daarna gaat het parlement in zomerreces. Dit wil zeggen dat er geen commissies of plenaire vergaderingen zullen plaatsvinden. Ook ikzelf ga genieten van wat meer tijd met mijn gezin. Ik hoop voor jullie hetzelfde. 


Geniet van de vakantie en tot in september!


                                                                                                                                      Tine

 

Opstellen van een ondersteuningsplan

Tijdens de Commissie Welzijn benadrukte ik de rol van de Diensten OndersteuningsPlan (DOP). Deze gaan op een inclusieve manier met jongeren aan de slag. Zo kijken de DOP's naar het netwerk dat de jongeren rond zich hebben en gaan ze actief op zoek naar andere zorgvormen zoals bijvoorbeeld rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Hierdoor monden de ondersteuningsplannen die de DOP's opstellen veel minder uit in een aanvraag of een ondersteuningsplan PVB.

Bekijk video »
 

Vorig week tijdens de Commissie Welzijn stelde ik voor om te werken met een startbudget voor jongeren met een beperking die de overgang van minder- naar meerderjarigheid maken. 


Momenteel gaat een groot deel van het budget voor personen met een beperking naar zorgcontinuïteit minder- meerderjarigen. Ik stel mezelf de vraag of het nodig is dat deze jongeren starten met het budget dat ze krijgen wanneer ze een MFC (multifunctioneel centrum) verlaten.


Daarom heb ik het idee om te werken met een startbudget voor jongeren. Op die manier kunnen er veel meer jongeren geholpen worden met dezelfde middelen. 

Meer informatie lees je hier.

 
Geef zeker je mening over bovenstaand idee via
 

Beleidsvoorstellen hogeschool VIVES


Deze maand mocht ik de tweedejaarsstudenten orthopedagogie van hogeschool VIVES te woord staan. Na hun stage in het werkveld formuleerde ze enkele beleidsvoorstellen in verband met het welzijnsbeleid in Vlaanderen.

Ik mocht hen met plezier voorzien van feedback over hun voorstellen met betrekking tot personen met een beperking.

 

Debat Spijker


Op 26 mei nam ik deel aan een online schooldebat van VTI Spijker te Hoogstraten. Vorig jaar stond ik hen te woord in het Vlaams Parlement, maar door de huidige corona-maatregelen was dat dit jaar niet mogelijk. 

De leerlingen stelde heel wat uiteenlopende vragen over een onafhankelijk Vlaanderen, armoede, hervormingen van het onderwijs, enzovoort.

 
 

Werkbezoek landbouw


Op vrijdag 11 juni mocht ik na lange tijd nog eens op werkbezoek. Samen met collega Vlaams Parlementslid Arnout Coel en Bertjan Olivier van de studiedienst bezocht ik enkele landbouwbedrijven in de Noorderkempen. Het was een boeiende dag met veel gesprekken en bezorgdheden van onze landbouwers. 

We spraken vooral jonge mensen die met veel passie het familiaal landbouwbedrijf willen verderzetten. Ondernemers die willen samenwerken, innoveren en vooral rekening willen houden met hun omgeving. 

Ze hebben nood aan een duidelijk wettelijk kader waarin ze op lange termijn kunnen werken. 

 

Wist je dat...

Je al mijn parlementaire initiatieven, vragen in de commissies, schriftelijke vragen en tussenkomsten in het Vlaams Parlement terug kan vinden op mijn website?

Voor alle informatie verwijs ik je graag naar deze link.

 
Ⓒ N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk hier de online versie.