Minister Crevits wil bekijken of plaats op de wachtlijst perspectief kan bieden

Nieuwsbrief juni 2022

Tine van der Vloet

             Vlaams Volksvertegenwoordiger
Beste lezer,


De maand juni is weeral ten einde. Deze maand stelde ik minister Hilde Crevits een actuele vraag over de wachtlijsten en de nood aan perspectief voor personen die wachten op een persoonsvolgend budget. Ook riep ik de minister op om de middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp zo snel als mogelijk in te zetten. 


Daarnaast ging ik deze maand naar een boeiende studiedag over persoonsvolgende financiering en vergunde zorgaanbieders en mocht ik leerlingen van Hogeschool VIVES te woord staan in het Vlaams Parlement. 


Niet enkel de maand juni, maar ook het parlementaire jaar loopt bijna op zijn einde. We blijven nog enkele weken doorgaan waarna het parlement in zomerreces gaat. Tijdens het reces zullen er geen commissies of plenaire vergaderingen plaatsvinden. Ook ikzelf ga genieten van wat meer tijd met mijn gezin. Ik hoop voor jullie hetzelfde.


Geniet van de vakantie en tot in september,


                                                                                              Tine

 

Alles wat met een cashbudget kan moet ook met RTH kunnen

Tijdens de plenaire vergadering van 15 juni wees ik minister Crevits er nogmaals op dat alles wat met een cashbudget kan ook met rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) moet kunnen. Er ligt al langer dan een jaar 19,5 miljoen euro klaar voor een nieuw RTH-beleid, hoog tijd dat men hier werk van maakt. 

Bekijk het filmpje »
 

Minister Crevits wil bekijken of plaats op de wachtlijst perspectief kan bieden


Sinds 2017 ben ik vragende partij om een plaats op de wachtlijst mee te delen aan personen die wachten op een persoonsvolgend budget. Dit kan eenvoudigweg door een volgnummer of range toe te kennen aan de wachtenden. Hoewel dit systeem technisch gezien perfect kan uitgerold worden, is het vandaag niet zo dat personen op de wachtlijst hun plaats kennen.


Voormalig minister van Welzijn, Wouter Beke was van mening dat niemand daar baat bij heeft. Toch polste ik tijdens de Plenaire Vergadering eens naar de visie van nieuw minister van Welzijn, Hilde Crevits.


Minister Crevits vindt dit voorstel wel een goed idee, maar zegt voorlopig niet volmondig 'ja' op mijn voorstel. Het is volgens de minister belangrijk om rekening te houden met het dynamisch gegeven van de wachtlijst, want de noden van personen kunnen veranderen. Ik wees de minister erop dat dit inderdaad het geval is, maar dat mensen met een datum staan te wachten waardoor er enkel zeer grote plaatsveranderingen zullen gebeuren als ze zelf beslissen om een nieuwe aanvraag in te dienen. 


Ik ben alvast tevreden dat de minister wil bekijken of dit een meerwaarde kan bieden aan wachtenden. Ik volg dit met veel belangstelling verder op. 

Het volledig artikel lees je hier

 
 

Studenten VIVES bezoeken Vlaams Parlement

Deze maand mocht ik de tweedejaarsstudenten orthopedagogie van VIVES hogeschool Kortrijk te woord staan in het Vlaams Parlement. De studenten maakten beleidsvoorstellen die we bespraken in de Koepelzaal. Het ging onder meer over wachtlijsten, persoonsvolgende financiering, prioriteitengroep 3 en rechtstreeks toegankelijke hulp. 

 

Hoorzitting conceptnota jongerenbudget

Op 22 juni kwamen er verschillende sprekers langs om hun ideeën te geven over de conceptnota over een jongerenbudget voor jongeren met een beperking die de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken. Het was zeer interessant om de verschillende visies met betrekking tot dit idee te horen.  

Lees de volledige conceptnota »
 

Studiedag persoonsvolgende financiering

Op 3 juni volgde ik een zeer boeiende studiedag over persoonsvolgende financiering en de impact daarvan op vergunde zorgaanbieders. Ex-minister Jo Vandeurzen kwam de studiedag inleiden en ook minister Crevits had een videoboodschap opgestuurd. Ook interessant om te horen was dat onder andere de opleidingen orthopedagogie, maatschappelijk werk en sociale readaptatiewetenschappen mee willen nadenken over vernieuwingen in het zorglandschap. 

Lees de volledige studie »
 

Ken je mensen die interesse hebben in deze nieuwsbrief?

Stuur deze nieuwsbrief gerust door. Wie deze maandelijkse nieuwsbrief wenst te ontvangen en op de hoogte wil blijven van mijn parlementaire initiatieven kan zich via volgende link inschrijven:

Schrijf in »
 

Tine van der Vloet

Vlaams volksvertegenwoordiger

Leuvenseweg 86
1011 Brussel

tine.vandervloet@vlaamsparlement.be

Parlementair medewerker:

Charlotte Bats

charlotte.bats@vlaamsparlement.be


Ⓒ N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk hier de online versie.