WELZIJNSNIEUWSBRIEF

N-VA-Volksvertegenwoordigers Vlaams Parlement

Beste lezer,


Al meer dan een jaar bepaalt het coronavirus ons dagelijkse leven. Ook in de welzijnscommissie van het Vlaams Parlement beheerst het beestje vaak de debatten. De N-VA-fractie verliest ook andere belangrijke thema’s niet uit het oog. Onze volksvertegenwoordigers plaatsen die stelselmatig op de politieke agenda. Welke thema’s? 

Dat leest u in deze nieuwsbrief! We hebben het over dak- en thuisloosheid, de lange wachttijden voor adoptie, de zorgtoeslag, de screening naar baarmoederhalskanker en de toekomstplannen voor de sector van personen met een beperking


Veel leesplezier!

 

Dak-en thuisloosheid

Dak- en thuisloosheid is een complexe problematiek. Het gaat over meer dan alleen de nood aan een dak boven je hoofd. Dak- en thuislozen hebben vaak zware drugs- en psychiatrische problemen. Alle politici en overheidsdiensten die bezig zijn met Welzijn en Wonen moeten het probleem beter in kaart brengen en de handen in elkaar slaan om het aan te pakken. Een oproep die Katja Verheyen al veelvuldig gedaan heeft bij beide bevoegde ministers. "Ik ben dan ook blij dat het nieuwe actieplan dak- en thuisloosheid daar op inzet.”

Lees meer »
 

Wachttijden voor adoptie?

De Vlaamse adoptieprocedure is aan een stresstest toe: dat is het besluit van het vernietigende rapport van de Vlaamse Ombudsdienst. Naast een scheefgroei in de verhouding adoptiekinderen en wensouders, is er ook sprake van een onrechtvaardige vertraging in de adoptieprocedure van enkele kandidaat-adoptieouders. “De adoptieprocedure van tientallen mensen is aanzienlijk vertraagd. Als overheid zijn we tekortgeschoten, zo simpel is het. En dat in een materie die mensen in de kern van hun gezinsleven raakt. Ik vraag de minister om snel actie te ondernemen zodat dit niet meer kan gebeuren,” zegt Lorin Parys

Lees meer »
 

Zorgtoeslag

Koen Daniëls houdt een pleidooi om de onnodige papiermolen voor burgers, zoals voor de zorgtoeslag in de kinderbijslag, te stoppen. “De duurtijd voor het (opnieuw) aanvragen van een zorgtoeslag duurt te lang. Die administratieve rompslomp kan een stuk eenvoudiger. Zo kunnen databanken gekoppeld worden om de dienstverlening voor de burger te vereenvoudigen. Een heikel punt dat trouwens binnen de volledige welzijnssector leeft en een structurele aanpak verdient".

Lees meer »
 

HPV-zelftesten

HPV-zelftesten hebben potentieel om moeilijk bereikbare vrouwen te screenen op baarmoederhalskanker. “De Vlaams overheid start alvast met een proefproject en zal naderhand evalueren of een uitrol over heel Vlaanderen tot de mogelijkheden behoort. Eerst de resultaten afwachten en dan eventueel laten doorstarten, is een goede manier van werken”, stelt Elke Sleurs.

Lees meer »
 

Toekomstplannen voor personen met een beperking

De beleidsnota Welzijn puilt uit van de plannen voor personen met een beperking. Tine van der Vloet volgt het van nabij op: “Veel plannen, maar we zitten met minstens evenveel onbeantwoorde vragen. We vragen dan ook aan minister Beke om duidelijkheid te scheppen!”

Lees meer »
 

Colofon

Dit is de Welzijnsnieuwsbrief van de N-VA-volksvertegenwoordigers Elke Sleurs, Katja Verheyen, Koen Daniëls, Lorin Parys en Tine van der Vloet. Met de Welzijnsnieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van het N-VA-werk in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.

U mag deze nieuwsbrief natuurlijk ook altijd verder doorsturen naar uw collega’s en vrienden. Willen ze in de toekomst onze Welzijnsnieuwsbrief rechtstreeks ontvangen, dan volstaat het dat ze met hun e-mailadres inschrijven op welzijnsnieuwsbrief@n-va.be. Zo blijven u, uw collega's en vrienden in detail geïnformeerd over de N-VA-initiatieven inzake welzijns-en gezondheidsbeleid.

Vragen of opmerkingen? Mail naar welzijnsnieuwsbrief@n-va.be

Ⓒ N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk hier de online versie.