Maastricht, 17 november 2020

Doet u mee? Omgevingsenquête over nieuw kernkindcentrum aan de Groene Loper


De gemeenteraad van Maastricht heeft besloten dat er een nieuw kernkincentrum komt aan de Groene Loper. Een centrale voorziening voor alle kinderen uit de wijken Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Heer en Scharn. In een kernkindcentrum zijn in ieder geval onderwijs en kinderopvang in één gebouw gehuisvest. 


De planvoorbereidingen voor het nieuwe kernkindcentrum zijn in volle gang. Via een omgevingsenquête nodigen Stichting kom Leren (basisonderwijs), MIK Kinderopvang en de gemeente Maastricht u uit om mee te doen en ideeën en kansen in kaart te brengen voor ‘de beste, meer definitieve locatie’ van het kindcentrum. Meedoen kan van 17 november tot 8 december. 

Lees meer over het nieuwe kernkindcentrum »

Wat is een kernkindcentrum?

In een kernkindcentrum zijn in ieder geval onderwijs en kinderopvang in één gebouw gehuisvest. Eventueel kunnen ook buitenschoolse opvang en welzijnsvoorzieningen worden toegevoegd. 


De belangrijkste voorwaarde voor een kernkindcentrum is dat het gericht is op zoveel mogelijk groepen in de samenleving: iedereen moet mee kunnen doen. In vaktermen wordt gesproken over inclusiviteit. Lees verder »

Op weg naar de beste, meer definitieve locatie

De planontwikkeling wordt getrokken door gemeente Maastricht, Stichting kom Leren voor het basisonderwijs en MIK Kinderopvang. Er wordt hard gewerkt om vanuit verschillende invalshoeken te komen tot een keuze voor ‘de beste, meer definitieve locatie’ in het gebied van en rondom het Leeuwenparkje. Daarbij worden tal van experts betrokken op het terrein van o.a. ruimtelijk ontwerp en financiën. Oók de bewoners van de omliggende wijken kunnen hun mening geven. Het projectbureau A2 Maastricht begeleidt de interactie met experts en omgeving.

Meer weten »
Ik wil ook meedoen aan het onderzoek »
 

Algemene ontwikkelingen Groene Loper: www.mijngroeneloper.nl
Voorbereidingen Avenue2/Ballast Nedam Development eerste nieuwe huizen: 
www.wonenaandegroeneloper.nl
Kenniswebsite A2 Maastricht: 
www.a2maastrichtmodel.nl

 
Mail niet leesbaar? Klik hier  |  Uitschrijven Sent by Sendtex