Nieuwsbrief januari 2020 - RWO Waasland

RWO ACTIVITEITEN

RWO INFOLUNCH:

Ondersteuningsaanbod

voor chronisch zieken en mantelzorgers

Ben jij als hulpverlener ook benieuwd naar het ondersteuningsaanbod voor chronisch zieken en hun mantelzorgers? Geïntegreerde Zorg Waasland stelt zijn concreet aanbod en samenwerkingsmogelijkheden graag aan u voor!

Vrijdag 31 januari - Sint-Niklaas

Schrijf je hier in »

EXTERNE ACTIVITEITEN

Ondersteuningsaanbod Vzw OTA

Vzw OTA (OndersteuningsTeam Anderstaligen) heeft het komende jaar weer verschillende leer- en uitwisselingsmomenten in petto.  Aanbod januari/februari:


Casustafel 1 (gezinshereniging): inschrijvingsformulier - 05/02 Gent 


Basisvorming cultuursensitief hulpverlenen in de jeugdhulp:

inschrijvingsformulier - 22/01 Gent


Basisvorming cultuursensitief hulpverlenen in de jeugdhulp voor de partners uit het samenwerkingsverband Krachtgericht Waas en Dender (1G1P):

Ontdek het volledige aanbod via de website

Psychische problemen bij kinderen en jongeren - workshopdag

Het Regionaal Netwerk Jeugdhulp Waas en Dender organiseert samen met RADAR een workshopdag rond preventie, vroegdetectie en -interventie van psychische problemen bij kinderen en jongeren...

13/02 - Dendermonde 

Meer info & inschrijving

Inzetten op het netwerk van
het kind - opleidings- en intervisietraject

We streven ernaar dat de hulpverlening
tijdelijk is in het leven van ouders en kinderen. Hoe kunnen we, vertrekkend vanuit de
behoeften van kinderen, vooral verbinden met het natuurlijk netwerk van kinderen,
ouders, pleegouders?

Kick-off 14/02 , vervolg traject 16/03, 11/06, 09/10 - Gent

Meer info & Inschrijving 

Casustafels omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak in de jeugdhulp

Wil jij de samenwerking en dynamiek binnen jeugdhulp omtrent het thema 'omgaan met verontrusting' versterken? Wil je het partnerschap tussen de gemandateerde voorzieningen en de brede jeugdhulp bevorderen? Wil je dit doen aan de hand van het bespreken van casussen? Dan ben je van harte welkom op de casustafels!

20/02 - Sint-Niklaas

Info & inschrijving 

Mantelzorgbijeenkomsten

Ontdek het aanbod voor het voorjaar 2020 van de mantelzorgvereniging Samana Oost-Vlaanderen. De initiatieven staan open voor alle geïnteresseerde mantelzorgers.

Meer info in de folder

Begeleide intersectorale intervisie 

Geestelijke Gezondheidszorg

Collegiale onder-steuning en advisering aan de hand van casussen voor alle hulpverleners die dagelijks in contact komen met cliënten en patiënten tussen 16 en 65.

3 gratis sessies

Sint-Niklaas - 24/03, 28/04, 26/05

Meer info & inschrijving

NIEUWS

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

Wegwijsboekje Huren en Verhuren is een handig werkinstrument voor eerstelijnshulpverleners van stedelijke en gemeentelijke huisvestingsdiensten, woon- en energieloketten, OCMW’s en andere woon- en welzijnsdiensten uit de regio Waas en Dender zodat ze vragen van huurders en verhuurders kunnen beantwoorden.

Zorg en Gezondheid

 Met het nieuwe jaar treden ook het Nieuw Woonzorgdecreet en uitvoeringsbesluiten in werking.

Dat Treft 

DAT TREFT gaat voor instroom in de social profitorganisaties.    
Hoe? Ze richten de aandacht van werkgevers op de match die zij zien tussen enerzijds de talenten van LDE-doelgroepmedewerkers en de openstaande vacatures in de social-profitsectoren anderzijds. 

Deze E-treffer: ‘Trefkans’ gaat over het vinden van de talenten en competenties die je kan inzetten in jouw organisatie. 

VIVO

 Multicultureel talent aan de slag in de social profit? Ontdek het inspiratieboek:  Ieder talent telt 

Onafhankelijk Leven 

Bekijk hier de nieuwsbrief van Onafhankelijk Leven

SOCIALE KAART

Nieuwe contactpersoon binnen de suïcidepreventiewerking van de CGG's voor de regio Waas en Dender vanaf 17/2: Marieke Van Malderen (m.vanmalderen@cggeclips.be)


VACATURES

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zoekt

een opbouwwerker (38u/week), voor de ondersteuning van het onderwijsopbouwwerkteam in Sint-Niklaas.

Solliciteren voor 24/01/'20»

PROJECTOPROEPEN

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen voor schooljaar 20-21

Laat je als school ondersteunen in het ontwikkelen en uitbouwen van een armoede- en/of kostenbewust beleid op maat van de school. Een vormingswerker en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting begeleiden jouw school een schooljaar lang. Meer info

Aanmelden voor 31/03/'20 »
 
www.rwowaasland.be
Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas
0492 33 55 83 - info@rwowaasland.be
Mail niet leesbaar? Klik hier  |  Uitschrijven Sent by Sendtex