Nieuwsbrief december 2019 - RWO Waasland

We zijn terug bereikbaar vanaf 6 januari 2020. 

RWO ACTIVITEITEN 

RWO Infolunch: 

Waas samenwerkingsverband voor chronisch zieken en mantelzorgers

Ben jij als hulpverlener ook benieuwd naar het ondersteuningsaanbod voor chronisch zieken en hun mantelzorgers? Geïntegreerde Zorg Waasland stelt zijn concreet aanbod en samenwerkingsmogelijkheden graag aan u voor!

Vrijdag 31 januari - Sint-Niklaas

Inschrijving»

Wase opvoedingskalender: "Opvoeden in Beeld"

Het Leernetwerk Huizen van het Kind Waasland maakte samen met RWO Waasland de opvoedinskalender "Opvoeden in Beeld" voorjaar 2020.

Helpen jullie dit overzicht van infosessies over opvoeding én leuke activiteiten om samen met kinderen te doen in het Waasland verspreiden?

VACATURES

WijkGezondheidsCentrum De Vlier werft aan

De Wase Kiem Zuid bouwt een zwangerschapscentrum uit voor kwetsbare zwangeren. 

Voor dit nieuwe project zoekt WGC De Vlier

Verpleegkundige zwangerschapscentrum

Coördinator zwangerschapscentrum

Solliciteren voor 

Tejo zoekt vrijwilligers 

Draag jij jongeren een warm hart toe en vind je je terug in één van de vrijwillige functie-omschrijvingen? 

Psychotherapeut of Onthaalmedeweker
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar tejosintniklaas@hotmail.com.

EXTERNE ACTIVITEITEN

Casustafels omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak in de jeugdhulp

donderdagnamiddag 20 februari 

Sint-Niklaas

Wil jij de samenwerking en dynamiek binnen jeugdhulp omtrent het thema 'omgaan met verontrusting' versterken? Wil je het partnerschap tussen de gemandateerde voorzieningen en de

brede jeugdhulp bevorderen? Wil je dit doen aan de hand van het bespreken van casussen? Dan ben je van harte welkom op de casustafels!

info en inschrijving »

Bewegen Op Verwijzing

Heb je cliënten die meer willen bewegen en gezonder leven, maar niet weten hoe of hierbij een steuntje kunnen gebruiken? Laat hen begeleiden door een  Bewegen Op Verwijzing-coach Wanneer komen ze hiervoor in aanmerking? Iedereen die niet genoeg beweegt of te lang stilzit.

Save the Date

‘Laat angst om te vallen je leven niet bepalen’ van 20 tot en 26 april 2020 

Met een divers aanbod van specifieke campagnematerialen, binnenkort te raadplegen via www.valpreventie.be, bundelen we opnieuw de krachten om zoveel mogelijk ouderen, hun familie, gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informeren over valangst.


De Kangoeroebeurs 6&7 maart op een nieuwe locatie: Waregem, is een unieke zorgbeurs voor alle kinderen en jongeren met een beperking. Neem alvast een kijkje op de website.

SOCIALE KAART

Nieuwe werking: TEJO Sint-Niklaas

Op 22 oktober vond de startvergadering van TEJO Sint-Niklaas plaats. Een TEJO huis biedt laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis. Meer informatie over TEJO vind je via de facebookpagina  www.facebook.com/tejosintniklaas/


Nieuwe Openingsuren Welzijnshuis Sint-Niklaas vanaf 1 januari 2020
Maandag van 8.30 tot 12.30 uur, dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
Sociale dienstverlening (raadpleging maatschappelijke assistent of welzijnswerker):
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur, dinsdag tussen 16.30 uur en 19.00 uur, enkel op afspraak.


Welzijnshuis  Sint-Gillis-Waas: Nieuwe locatie vanaf 15 januari 2020:

Zwanenhoekstraat 1A, 9170 Sint-Gillis-Waas. Het e-mailadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd.  De balie is elke werkdag open van 9 tot 12 uur. In de namiddag kan u een afspraak maken tussen 14 en 17 uur en op dinsdag tot 19 uur. Vrijdagnamiddag is het Welzijnshuis gesloten voor publiek.


Ondersteuningsteam Kinderen & Jongeren in de Residentiële Jeugdhulp! 

De nieuwe naam van het hulpprogramma “Gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp”. De nieuwe folders van dit programma zijn in de maak en Het Ondersteuningsteam krijgt spoedig ook zijn plekje op de RADAR website. Hou de website www.radar.be in de gaten voor meer info.

PROJECTOPROEPEN

Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie - FEVIA

Steun voor projecten die een evenwichtig voedingspatroon en voldoende lichaamsbeweging bij jongeren promoten.

Indienen tot en met 10/02/2020 »

EXTERNE NIEUWSBRIEVEN

Welzijnshuis Sint-Niklaas - Nieuwsbrief 


Sociaal beleid en OCMW - Nieuwsbrief 


Onafhankelijk Leven - Nieuwsbrief November Nieuwsbrief December 


Gezin&Handicap - Nieuwsbrief 

 
www.rwowaasland.be
Lamstraat 113 - 9100 Sint-Niklaas
0492 33 55 83 - info@rwowaasland.be
Mail niet leesbaar? Klik hier  |  Uitschrijven Sent by Sendtex